చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్

చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్

వీసా బాలాజీ టెంపుల్ లేదా వీసా బాలాజీ దేవునిగా ప్రసిద్ది చెందినది హైదరాబాద్ కి అతి చేరువులో ఉన్న చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్. చిల్కూర్ బాలాజీ దేవాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అలాగే వారి భార్యలైన శ్రీదేవి, భూదేవి కొలువై ఉన్నారు. అనేకమంది భక్తులు విదేశాలకు వెళ్లే కోరిక తో ఇక్కడికి వస్తారు. 75,000 నుండి 1 లక్ష భక్తులు చిలుకూరు బాలాజీ గుడిలోని స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య ప్రతియేటా పెరుగుతూనే … Read more

Lingastakam – లింగాష్టకమ్

Lingastakam – లింగాష్టకమ్

Introduction Lingashtakam is a prayer hymn of Lord Shiva. Lingastaka Stotra is one of the most recited hymns by Hindus. Lingashtaka consists of 8 stanzas in total, each stanza is written in praise of Lord Shiva. Benefits Frequent recitation of the Lingastaka Stotra brings peace of mind, and gradually leads one away from evil and … Read more

Aditya Hridayam – ఆదిత్య హృదయం

Aditya Hridayam - ఆదిత్య హృదయం

Introduction Aditya Hridayam meaning is “The Heart of Aditya (Sun God)”. Aditya Hridayam is another very powerful stotra praising the Sun god and is written by Maharishi Agastya. It is first recited in yuddha Kanda of Ramayana (of Valmiki) Aditya Hridayam as the name indicates is the prayer to Lord Sun for achieving success in … Read more