బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు (Bathukamma Festival)

బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు (Bathukamma Festival)

Introduction తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ బతుకమ్మ పండుగ (Bathukamma festival). బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆశ్వయుజ మాస శుద్ధ అమావాస్య నుండి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు ఎంగిలి పూలు పేరుతో ఎంగిలి కాని, వాడని పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. ఆడవారికి మాత్రమే చెందిన పండుగ ఈ బతుకమ్మ పండుగ. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, పసుపుతో గౌరమ్మను చేసి బతుకమ్మ మధ్యలో పెట్టి, … Read more

Kalasham Freehand Rangoli Designs For Beginners 17 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Kalasham Freehand Rangoli Designs For Beginners 17 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

This is the 16th Easy Freehand Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which they create patterns are created on the floor or a tabletop using materials such as powdered limestone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, … Read more

Floral Freehand Rangoli Designs For Beginners 16 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Floral Freehand Rangoli Designs For Beginners 16 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

This is the 16th Easy Freehand Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which they create patterns are created on the floor or a tabletop using materials such as powdered limestone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, … Read more

Rangoli / Muggulu / Kolam Designs For Beginners 15 (Easy Freehand Design for New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli / Muggulu / Kolam Designs For Beginners 15 (Easy Freehand Design for New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

This is the 15th Easy Freehand Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which they create patterns on the floor or a tabletop using materials such as powdered limestone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, flower petals, … Read more

Ratham (Chariot) Rangoli Designs For Beginners 14 (Easy Rathasaptami / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Ratham (Chariot) Rangoli Designs For Beginners 14 (Easy Rathasaptami / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Freehand small & easy Rathasapthami Ratham Muggulu / Rangoli / Kolam design for Sankranthi, Ugadi & Onam festivals. This is the 14th Easy Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli Design Video About Rangoli / Muggulu / Kolam Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which … Read more