బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు (Bathukamma Festival)

బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు (Bathukamma Festival)

Introduction తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ బతుకమ్మ పండుగ (Bathukamma festival). బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆశ్వయుజ మాస శుద్ధ అమావాస్య నుండి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు ఎంగిలి పూలు పేరుతో ఎంగిలి కాని, వాడని పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. ఆడవారికి మాత్రమే చెందిన పండుగ ఈ బతుకమ్మ పండుగ. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, పసుపుతో గౌరమ్మను చేసి బతుకమ్మ మధ్యలో పెట్టి, … Read more

Easy Bathukamma Muggulu Design

Bathukamma Muggulu Collection

తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ బతుకమ్మ పండుగ. బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆశ్వయుజ మాస శుద్ధ అమావాస్య నుండి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు ఎంగిలి పూలు పేరుతో ఎంగిలి కాని, వాడని పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది.   About Batukamma ప్రకృతిలో లభించే పువ్వులతోబతుకమ్మను పేర్చి తయారుచేస్తారు. ఇలా పేర్చిన బతుకమ్మను వివిధ ముగ్గులు వేసి,  వాటి మధ్యలో అందంగా అలంకరించిన బతుకమ్మను పెట్టి పండుగ … Read more